iPod classic - Vise lysbilledshow

background image

Vise lysbilledshow

Du kan se et lysbilledshow med musik og overgange på iPod classic.
Hvis du har et AV-kabel (ekstraudstyr) fra Apple, kan du se lysbilledshowet på et
fjernsyn.

Du vælger indstillinger til lysbilledshow på følgende måde:

m

Vælg Fotografier > Indstillinger, og følg derefter disse instruktioner:

Du viser et lysbilledshow på iPod classic på følgende måde:

m

Vælg et fotografi, album eller en rulle, og tryk på knappen Afspil/pause. Du kan også
vælge et fuldskærmsfotografi og trykke på knappen i midten. Du sætter showet på
pause ved at trykke på knappen Afspil/pause. Hvis du vil hoppe til næste eller forrige
fotografi, skal du trykke på knappen Næste/spol frem og Forrige/spol tilbage.

Når du ser et lysbilledshow, kan du bruge klikhjulet til at justere lydstyrken på
musikken og lysstyrken. Du kan ikke bruge klikhjulet til at flytte rundt mellem
fotografier under et lysbilledshow.

Hvis

Skal du gøre følgende:

Du vil indstille, hvor lang tid
hvert lysbillede vises

Vælg Tid pr. lysbillede, og vælg varigheden.

Du vil vælge den musik, der
afspilles under lysbilledshow

Vælg Musik, og vælg en spilleliste. Hvis du bruger iPhoto, kan du
vælge Fra iPhoto for at kopiere iPhoto-musikindstillingen. Det er
kun de sange, du har føjet til iPod classic, der spilles.

Lysbilleder skal gentages

Indstil Gentag til Til.

Lysbilleder skal afspilles i
tilfældig rækkefølge

Indstil Bland fotografier til Til.

Lysbilleder skal vises med
overgange

Vælg Overgange, og vælg en type.

Lysbilledshow skal vises på
iPod classic

Indstil Tv ud til Spørg eller Fra.

Lysbilledshow skal vises på
fjernsyn

Indstil Tv ud til Spørg eller Til.
Hvis du indstiller Tv ud til Spørg, giver iPod classic dig mulighed for
at vise lysbilledshow på fjernsyn eller på iPod classic, hver gang du
starter et lysbilledshow.

Lysbilleder skal vises på PAL-
eller NTSC-fjernsyn

Indstil TV-signal til PAL eller NTSC.
PAL og NTSC er fjernsynsstandarder. Dit fjernsyn kan bruge et af
disse formater, afhængigt af hvor det blev købt.
Hvis du er usikker på, hvilket format fjernsynet bruger, kan du se i
dokumentationen til fjernsynet.

background image

48

Kapitel 5

Tilføje og se fotografier

Hvis du ser et lysbilledshow af et album, som inkluderer videoer, afbrydes
lysbilledshowet, når du når til videoen. Hvis der afspilles musik, fortsætter den. Hvis du
afspiller videoen, afbrydes musikken, mens videoen afspilles, og derefter genoptages
den. Du afspiller videoen ved at trykke på Afspil/pause. Du genoptager lysbilledshowet
ved at trykke på Næste/spol frem.

Du justerer lysstyrken under et lysbilledshow på følgende måde:

1

Tryk på knappen i midten, indtil lysstyrkeindikatoren vises.

2

Brug klikhjulet til at justere lysstyrken.

Du slutter iPod classic til et fjernsyn på følgende måde:

1

Slut Apple Component- eller Composite AV-kablet (ekstraudstyr) til iPod classic.

Brug Apple Component AV-kablet, Apple Composite AV-kablet eller Apple AV
Connection Kit. Andre lignende kabler af RCA-typen virker ikke. Du kan købe kablerne
på www.apple.com/dk/ipodstore eller hos en Apple-forhandler.

2

Slut video- og lydstikkene til portene på fjernsynet (se illustrationen på side 43).

Sørg for, at Tv ud på iPod classic er indstillet til Spørg eller Til.

Dit fjernsyn skal have RCA-video- og -lydporte. Portene på fjernsynet eller modtageren
kan se anderledes ud end de porte, der vises i illustrationen.

Du ser et lysbilledshow på et fjernsyn på følgende måde:

1

Slut iPod classic til et fjernsyn (se ovenfor).

2

Tænd for fjernsynet, og indstil det til at vise billeder fra de indgående porte, der er
sluttet til iPod classic.
Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.

3

Brug iPod classic til at afspille og styre lysbilledshowet.