iPod classic - Vise fotografier på iPodclassic

background image

Vise fotografier på iPod classic

Du viser fotografier på iPod classic på følgende måde:

1

Vælg Fotografier > Alle fotografier på iPod classic. Eller vælg Fotografier, og vælg et
fotoalbum for kun at vise fotografier fra det pågældende album. Det kan tage et
øjeblik, før der vises miniaturebilleder af fotografierne.

2

Vælg det ønskede fotografi, og tryk på knappen i midten for at vise det på fuld skærm.

background image

Kapitel 5

Tilføje og se fotografier

47

Brug klikhjulet fra en skærm med fotografier til at rulle gennem fotografier. Hvis du vil
hoppe til næste eller forrige skærm med fotografier, skal du trykke på knappen Næste/
spol frem og Forrige/spol tilbage. Tryk på og hold knappen Næste/spol frem eller
Forrige/spol tilbage nede for at hoppe til det sidste eller første fotografi i biblioteket
eller albummet.