iPod classic - Føje fotografier fra iPodclassic til en computer

background image

Føje fotografier fra iPod classic til en computer

Hvis du føjer fotografier i fuld opløsning fra computeren til iPod classic som beskrevet
ovenfor, opbevares de i mappen Photos på iPod classic. Du kan slutte iPod classic til en
computer og overføre disse fotografier til computeren. iPod classic skal bruges som
disk (se “Bruge iPod classic som ekstern disk” på side 50).

background image

Kapitel 5

Tilføje og se fotografier

49

Du føjer fotografier fra iPod classic til en computer på følgende måde:

1

Slut iPod classic til computeren.

2

Træk billedarkiver/-filer fra mappen Photos eller DCIM på iPod classic til skrivebordet
eller et fotoredigeringsprogram på computeren.

Bemærk: Du kan også bruge et fotoredigeringsprogram, f.eks. iPhoto, til at tilføje
fotografier, der opbevares i mappen Photos. Der findes flere oplysninger i den
dokumentation, der fulgte med programmet.

Du sletter fotografier fra mappen Photos på iPod classic på følgende måde:

1

Slut iPod classic til computeren.

2

Naviger til mappen Photos på iPod classic, og slet de fotografier, du ikke længere vil
have.

background image

6

50

6