iPod classic - Se videoer på iPodclassic

background image

Se videoer på iPod classic

De videoer, du føjer til iPod classic, vises på menuen Videoer. Musikvideoer vises også
på Musikmenuer.

Du ser en video på iPod classic på følgende måde:

1

Vælg Videoer, og søg efter en video.

2

Vælg en video, og tryk på Afspil/pause.

Når du afspiller videoen, ser og hører du den.