iPod classic - Se videoer på et fjernsyn, der er sluttet til iPodclassic

background image

Se videoer på et fjernsyn, der er sluttet til iPod classic

Hvis du har et AV-kabel fra Apple, kan du se videoer på et fjernsyn sluttet til
iPod classic. Først skal du indstille iPod classic til at vise videoer på et fjernsyn, derefter
skal du slutte iPod classic til fjernsynet, og til sidst skal du afspille en video.

Brug Apple Component AV-kablet, Apple Composite AV-kablet eller Apple AV
Connection Kit. Andre lignende kabler af RCA-typen virker muligvis ikke. Du kan købe
kablerne på www.apple.com/dk/ipodstore eller hos en Apple-forhandler.

Du indstiller iPod classic til at vise videoer på et fjernsyn på følgende måde:

m

Vælg Videoer > Indstillinger, og indstil derefter Tv ud til Spørg eller Til.

Hvis du indstiller Tv ud til Spørg, giver iPod classic dig mulighed for at vise videoer på
fjernsyn eller på iPod classic, hver gang du starter en video. Hvis du indstiller Tv ud til
Til, viser iPod classic kun videoer på fjernsynet. Hvis du prøver at afspille en video, når
iPod classic ikke er sluttet til et fjernsyn, viser iPod classic en meddelelse om, at du skal
tilslutte den et fjernsyn.

Du kan også indstille video til at blive vist på en bred eller fuld skærm og indstille video
til at blive vist på PAL- eller NTSC-enheder.

Du vælger fjernsynsindstillinger på følgende måde:

m

Vælg Videoer > Indstillinger, og følg derefter nedenstående instruktioner.

Du bruger Apple Component AV-kablet til at slutte iPod classic til dit fjernsyn
på følgende måde:

1

Sæt de grønne, blå og røde videostik i component-videoindgangene (Y, Pb og Pr) på
fjernsynet.

Hvis

Skal du gøre følgende:

Video skal vises på et fjernsyn

Indstil Tv ud til Spørg eller Til.

Videoer skal vises på PAL- eller
NTSC-fjernsyn

Indstil TV-signal til NTSC eller PAL. NTSC og PAL er
fjernsynsstandarder. Fjernsynet er måske indstillet til den ene eller
den anden af disse standarder, afhængigt af hvor det er købt. Hvis
du er usikker på, hvilket format fjernsynet bruger, kan du se i
dokumentationen til fjernsynet.

Det eksterne fjernsyns format
skal ændres

Indstil Fjernsynsskærm til Bred skærm (16:9-format) eller til
Standard (4:3-format).

Video skal passe til skærmen

Indstil “Tilpas til skærm” til Til. Hvis du indstiller “Tilpas til skærm” til
Fra, vises videoer til bred skærm i formatet Letterbox på iPod classic
eller en almindelig fjernsynsskærm (4:3).

Der skal bruges et andet
lydspor ved afspilning

Indstil Andet lydspor til Til.

Tekster skal vises

Indstil Tekster til Til.

Undertekster skal vises

Indstil Undertekster til Til.

background image

Kapitel 4

Se videoer

43

Du kan også bruge Apple Composite AV-kablet. Hvis du gør det, skal du sætte det gule
videostik i videoindgangen på fjernsynet. Dit fjernsyn skal have RCA-video- og -
lydporte.

2

Sæt de hvide og røde lydstik i venstre og højre analoge lydindgange på fjernsynet.

3

Sæt iPod Dock-stikket i iPod classic eller Universal Dock.

4

Sæt USB-stikket i USB-strømforsyningen eller computeren for at bevare iPod classic
opladt.

5

Tænd iPod classic og fjernsynet eller modtageren for at begynde at afspille.

Sørg for, at Tv ud på iPod classic er indstillet til Til.

Bemærk: Portene på fjernsynet eller modtageren kan se anderledes ud end de porte,
der vises i illustrationen.

Du ser en video på et fjernsyn på følgende måde:

1

Slut iPod classic til et fjernsyn (se ovenfor).

2

Tænd for fjernsynet, og indstil det til at vise billeder fra de indgående porte, der er
sluttet til iPod classic.
Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.

3

Vælg Videoer på iPod classic, og se efter en video.

USB-strøm-
forsyning

USB-stik

iPod

Venstre lyd
(hvid)

Dock-stik

Fjernsyn

Video ind (Y, Pb, Pr)

Højre lyd (rød)

background image

5

44

5