iPod classic - Lytte til lydbøger

background image

Lytte til lydbøger

Du lytter til lydbøger på iPod classic ved at vælge Lydbøger på Musikmenuen. Vælg en
lydbog, og tryk på Afspil/pause.

Hvis du afbryder en lydbog på iPod classic og vender tilbage til den senere, afspilles
den fra det sted, hvor du afbrød den. iPod classic springer over lydbøger, når den er
indstillet til at blande.

Hvis den lydbog, du lytter til, er inddelt i kapitler, kan du hoppe til det næste kapitel
eller til begyndelsen af det aktuelle kapitel i lydbogen ved at trykke på knappen Næste/
spol frem. Du kan også vælge lydbogen på menuen Lydbøger og derefter vælge et
kapitel eller vælge Genoptag for at begynde afspilningen fra det sted, hvor du afbrød
den.

Du kan afspille lydbøger hurtigere og langsommere end ved normal hastighed.
Indstilling af afspilningshastigheden har kun indflydelse på lydbøger købt fra iTunes
Store eller fra audible.com.

Du indstiller afspilningshastigheden til lydbøger på følgende måde:

m

Vælg Indstillinger > Lydbøger, og vælg en hastighed.