iPod classic - Tilpasse Musikmenuen

background image

Tilpasse Musikmenuen

Du kan føje emner til og fjerne emner fra Musikmenuen på samme måde som på
hovedmenuen. Du kan f.eks. føje emnet Samlinger til Musikmenuen, så du hurtigt kan
vælge samlinger, der er sat sammen fra forskellige kilder.

Du tilføjer eller fjerner emner på Musikmenuen på følgende måde:

1

Vælg Indstillinger > Musik.

2

Vælg hvert emne, der skal vises på Musikmenuen. Der er et hak ud for tilføjede emner.
Du vender tilbage til de originale indstillinger på Musikmenuen ved at vælge Nulstil
menu.