iPod classic - Oprette On-The-Go-spillelister på iPodclassic

background image

Oprette On-The-Go-spillelister på iPod classic

Du kan oprette On-The-Go-spillelister på iPod classic, når iPod classic ikke er tilsluttet
computeren.

Du opretter en On-The-Go-spilleliste på følgende måde:

1

Vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu.

2

Vælg “Føj til On-The-Go”, og tryk på knappen i midten.

3

Du tilføjer flere sange ved at gentage trin 1 og 2.

4

Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go for at se og afspille listen over sange.

Du kan også tilføje en gruppe af sange. Hvis du f.eks. vil tilføje et album, skal du
fremhæve albumtitlen, trykke på og holde knappen i midten nede, indtil der vises en
menu, og derefter vælge “Føj til On-The-Go”.

Du afspiller sange på On-The-Go-spillelister på følgende måde:

m

Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go, og vælg derefter en sang.

Du fjerner en sang fra On-The-Go-spillelisten på følgende måde:

1

Vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu.

2

Vælg “Fjern fra On-The-Go”, og tryk derefter på knappen i midten.

Du sletter hele On-The-Go-spillelisten på følgende måde:

m

Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go > Slet spilleliste, og klik derefter på Slet.

Du arkiverer On-The-Go-spillelisten på iPod classic på følgende måde:

m

Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go > Arkiver spilleliste.

Den første spilleliste arkiveres som “Ny spilleliste 1” på menuen Spillelister. On-The-Go-
spillelisten slettes. Du kan arkivere lige så mange spillelister, som du vil. Når du har
arkiveret en spilleliste, kan du ikke fjerne sange fra den.

Højttalersymbolet vises,

når det valgte Genius-

miks spilles.

mp

background image

Kapitel 3

Lytte til musik

35

Du kopierer On-The-Go-spillelisten til computeren på følgende måde:

m

Hvis iPod classic er indstillet til at opdatere sange automatisk (se “Synkronisere musik
automatisk” på side 22), og du opretter en On-The-Go-spilleliste, kopieres spillelisten
automatisk til iTunes, når du tilslutter iPod classic. Den nye On-The-Go-spilleliste vises
på listen med spillelister i iTunes. Du kan omdøbe, redigere eller slette den nye
spilleliste på samme måde som enhver anden spilleliste.