iPod classic - Indstille maksimal lydstyrke

background image

Indstille maksimal lydstyrke

Du kan vælge at indstille en maksimal lydstyrke på iPod classic og bruge en
talkombination for at forhindre, at indstillingen bliver ændret.

Du indstiller den maksimale lydstyrke på iPod classic på følgende måde:

1

Vælg Indstillinger > Maks. lydstyrke.

Den aktuelle lydstyrke vises på betjeningspanelet.

2

Brug klikhjulet til at vælge den maksimale lydstyrke.

Du kan trykke på Afspil for at høre en sang, mens du vælger den maksimale lydstyrke.

3

Tryk på knappen i midten for at indstille den maksimale lydstyrke.

En trekant på lydstyrkelinjen viser den maksimale lydstyrke.

4

Tryk på knappen Menu for at acceptere den maksimale lydstyrke, uden at der kræves
en talkombination for at ændre den. Eller indstil den talkombination, der skal angives,
før den maksimale lydstyrke kan ændres, på skærmen Skriv adgangskode.

5

Du indtaster en kombination på følgende måde:

 Brug klikhjulet til at vælge et tal til den første plads. Tryk på knappen i midten for at

bekræfte valget og flytte til den næste plads.

 Brug den samme metode til at vælge de øvrige tal i koden. Du kan bruge knappen

Næste/spol frem til at flytte til den næste plads og knappen Forrige/spol tilbage til at
flytte til den forrige plads. Tryk på knappen i midten på den endelige position for at
bekræfte hele kombinationen.

Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den, før du kan ændre eller fjerne
den maksimale lydstyrke.

Lydstyrkeniveauet på sange og andre lyde kan variere, afhængigt af hvordan lyden blev
optaget eller kodet. I “Vælge den samme lydstyrke til alle sange” på side 38 findes der
oplysninger om, hvordan du indstiller sange til at blive afspillet med samme lydstyrke i
iTunes og på iPod classic.

background image

38

Kapitel 3

Lytte til musik

Lydstyrkeniveauet kan også variere, hvis du bruger forskellige øre- eller hovedtelefoner.
Med undtagelse af iPod Radio Remote understøtter tilbehør, der tilsluttes via iPod
Dock-stikket, ikke indstilling af maksimal lydstyrke.

Du ændrer den maksimale lydstyrke på følgende måde:

1

Vælg Indstillinger > Maks. lydstyrke.

2

Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den ved at bruge klikhjulet til at
vælge tallene og trykke på knappen i midten for at bekræfte dem.

3

Brug klikhjulet til at ændre den maksimale lydstyrke.

4

Tryk på knappen Afspil/pause for at acceptere ændringen.

Du fjerner den maksimale lydstyrke på følgende måde:

1

Hvis du lytter til iPod classic, skal du trykke på Pause.

2

Vælg Indstillinger > Maks. lydstyrke.

3

Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den ved at bruge klikhjulet til at
vælge tallene og trykke på knappen i midten for at bekræfte dem.

4

Brug klikhjulet til at flytte den maksimale lydstyrke til det højeste niveau på
lydstyrkelinjen. Herved fjernes alle begrænsninger i lydstyrken.

5

Tryk på knappen Afspil/pause for at acceptere ændringen.

Hvis du glemmer talkombinationen, kan du gendanne software til iPod classic. Se
“Opdatere og gendanne iPod-software” på side 66, hvis du ønsker flere oplysninger.