iPod classic - Indstille iPodclassic til at blande sange

background image

Indstille iPod classic til at blande sange

Du kan indstille iPod classic til at spille sange, album eller hele biblioteket i tilfældig
rækkefølge.

Du indstiller iPod classic til at blande og afspille alle dine sange på følgende
måde:

m

Vælg Bland sange på hovedmenuen på iPod classic.

iPod classic begynder at afspille sange fra hele biblioteket i vilkårlig rækkefølge og
springer over lydbøger og podcasts.

Du indstiller iPod classic til altid at blande sange eller album på følgende
måde:

1

Vælg Indstillinger på hovedmenuen på iPod classic.

2

Indstil Bland til Sange eller Album.

Når du indstiller iPod classic til at blande sange, blander iPod classic sange på den liste
(f.eks. et album eller en spilleliste), som du spiller.

Når du indstiller iPod classic til at blande album, afspiller den først alle sangene på et
album i rækkefølge, hvorefter den vælger et nyt tilfældigt album og spiller alle sangene
på dette album i rækkefølge.

background image

36

Kapitel 3

Lytte til musik

Du kan også indstille iPod classic at blande sange direkte fra skærmen Spiller nu.

Du indstiller iPod classic til at blande sange fra skærmen Spiller nu på følgende
måde:

1

Tryk på knappen i midten, mens skærmen Spiller nu vises, indtil blandemærket vises.

2

Brug klikhjulet til at indstille iPod classic til at blande sange eller album.