iPod classic - Gennemse sange efter kunstner eller album

background image

Gennemse sange efter kunstner eller album

Når du lytter til en sang, kan du søge efter flere sange af den samme kunstner eller
efter alle sangene i det aktuelle album.

Du gennemser sange efter kunstner på følgende måde:

1

Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten, indtil der vises en menu.

2

Vælg Gennemse kunstner, og tryk derefter på knappen i midten.

Du ser de andre sange af den pågældende kunstner på iPod classic. Du kan vælge en
anden sang eller vende tilbage til skærmen Spiller nu.

Du gennemser sange efter album på følgende måde:

1

Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten, indtil der vises en menu.

2

Vælg Gennemse album, og tryk derefter på knappen i midten.

Du ser de andre sange fra det aktuelle album på iPod classic. Du kan vælge en anden
sang eller vende tilbage til skærmen Spiller nu.