iPod classic - Bruge Genius på iPodclassic

background image

Bruge Genius på iPod classic

Selvom iPod classic ikke er sluttet til din computer, kan Genius oprette spillelister
automatisk på basis af sange, der passer godt sammen. Du kan også afspille Genius-
miks, som er forvalgte samlinger af sange, der passer godt sammen. Du kan oprette
Genius-spillelister i iTunes og føje dem til iPod classic, og du kan synkronisere Genius-
miks til iPod classic.

Hvis du vil bruge Genius, skal du indstille Genius i iTunes Store og derefter synkronisere
iPod classic til iTunes (se “Slå Genius til i iTunes” på side 19).

Du opretter en Genius-spilleliste på iPod classic på følgende måde:

1

Vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu.

Du kan vælge en sang fra en menu eller spilleliste, eller du kan starte fra skærmen
Spiller nu.

2

Vælg Start Genius.

background image

Kapitel 3

Lytte til musik

33

Start Genius vises ikke på menuen med ekstra kommandoer i følgende tilfælde:

 Du har ikke indstillet Genius i iTunes og derefter synkroniseret iPod classic med

iTunes.

 Genius genkender ikke den valgte sang.
 Genius genkender sangen, men der findes ikke mindst ti lignende sange i dit

bibliotek.

3

Tryk på knappen i midten. Den nye spilleliste vises.

4

Du beholder spillelisten ved at vælge Arkiver spilleliste.

Spillelisten arkiveres med titlen og kunstneren på den sang, du brugte som basis for
spillelisten.

5

Du ændrer spillelisten til en ny baseret på den samme sang ved at vælge Opdater. Hvis
du opdaterer en arkiveret spilleliste, erstatter den nye spilleliste den tidligere liste. Du
kan ikke gendanne den tidligere spilleliste.

Du kan også starte Genius fra skærmen Spiller nu ved at trykke på knappen i midten,
indtil Genius-mærket vises, og derefter bruge klikhjulet til at flytte mærket til højre.
Genius-mærket vises ikke, hvis der ikke findes Genius-oplysninger til den aktuelle sang.

Genius-spillelister, som er arkiveret på iPod classic, synkroniseres tilbage til iTunes, når
du slutter iPod classic til computeren.

Du afspiller en Genius-spilleliste på følgende måde:

m

Vælg Musik > Spillelister, og vælg derefter en Genius-spilleliste.