iPod classic - Vise albumbilleder på iPodclassic

background image

Vise albumbilleder på iPod classic

iTunes viser albumbilleder på iPod classic, hvis de er tilgængelige. Der vises billeder på
listen over album på iPod classic, når du afspiller en sang fra et album, og i Cover Flow
(se næste afsnit, som indeholder flere oplysninger om Cover Flow).

Du viser albumbilleder på iPod classic på følgende måde:

m

Afspil en sang, der findes et albumbillede til, og se billedet på skærmen Spiller nu.

background image

32

Kapitel 3

Lytte til musik

Du kan få flere oplysninger om albumbilleder, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp >
iTunes-hjælp.