iPod classic - Se tekster på iPodclassic

background image

Se tekster på iPod classic

Hvis du indtaster teksten til en sang i iTunes (se “Tilføj sangtekster” på side 18) og
derefter føjer sangen til iPod classic, kan du se teksten på iPod classic. Teksten vises
kun, hvis du har indtastet den.

Du viser teksten på iPod classic, mens en sang spiller, på følgende måde:

m

Når skærmen Spiller nu vises, skal du trykke på knappen i midten, indtil du ser teksten.
Du kan rulle gennem teksten, mens sangen afspilles.