iPod classic - Afspille musik og anden lyd

background image

Afspille musik og anden lyd

Når der spilles en sang, vises skærmen Spiller nu. Den følgende tabel beskriver
elementerne på skærmen Spiller nu på iPod classic.

Emne på skærmen Spiller nu

Funktion

Blandesymbol (¡)

Vises, hvis iPod classic er indstillet til at blande sange og album.

Gentagesymbol ()

Vises, hvis iPod classic er indstillet til at gentage alle sange.
Symbolet gentag en gang (!) vises, hvis iPod classic er indstillet til
at gentage en sang.

Afspilsymbol

Vises, når en sang afspilles. Pausesymbolet (

1

) vises, når en sang er

sat på pause.

Batterisymbol

Viser den omtrentlige tilbageværende batterispænding.

Albumbilleder

Viser albumbilleder, hvis de findes.

Symbolet bland

Symbolet gentag

Statuslinje

Sangoplysninger,
vurdering og nummer i
rækkefølge

Albumbilleder

Batterisymbol

Afspilsymbol

background image

30

Kapitel 3

Lytte til musik

Tryk på knappen i midten for at blade gennem følgende ekstra emner på skærmen
Spiller nu:

Brug klikhjulet og knappen i midten til at søge efter en sang eller musikvideo.

Når du afspiller musikvideoer via menuen Musik, hører du kun musikken. Når du
afspiller dem via menuen Videoer, ser du også videoen.

Du søger efter og afspiller en sang på følgende måde:

m

Vælg Musik, søg efter en sang eller musikvideo, og tryk derefter på Afspil/pause.

Du ændrer lydstyrken på afspilning på følgende måde:

m

Når du ser statuslinjen, skal du bruge klikhjulet til at ændre lydstyrken.

Hvis statuslinjen ikke vises, skal du trykke på knappen i midten, indtil den vises.

Du lytter til en anden del af en sang på følgende måde:

1

Tryk på knappen i midten, indtil du ser spillelinjen.

2

Brug klikhjulet til at flytte afspilningsmærket langs med spillelinjen.

Du opretter en Genius-spilleliste fra den aktuelle sang på følgende måde:

1

Tryk på knappen i midten, indtil Genius-mærket vises.

2

Brug klikhjulet til at flytte mærket til Start.

Genius-mærket vises ikke, hvis der ikke findes Genius-oplysninger til den aktuelle sang.

Du indstiller blanding af sange fra skærmen Spiller nu på følgende måde:

1

Tryk på knappen i midten, indtil blandemærket vises.

Sangoplysninger

Viser sangtitel, kunstner og albumtitel. Hvis du vurderer sangen,
vises vurderingen med stjerner. Viser også nummeret på den sang,
der spilles i den aktuelle rækkefølge.

Statuslinje

Viser, hvor lang tid den aktuelle sang har spillet, og hvor lang tid
der er tilbage.

Emne på skærmen Spiller nu

Funktion

Skærmemne

Funktion

Spillelinje

Giver dig mulighed for hurtigt at flytte til forskellige dele af sporet.

Genius-mærket

Opretter en Genius-spilleliste baseret på den aktuelle sang. Mærket
vises ikke, hvis der ikke findes Genius-oplysninger til den aktuelle
sang.

Mærket til blanding

Giver dig mulighed for at blande sange og album direkte fra
skærmen Spiller nu.

Sangvurdering

Giver dig mulighed for at vurdere sangen.

Sangtekster

Viser teksten til den aktuelle sang. Teksten vises ikke, hvis du ikke
har indtastet den i iTunes.

background image

Kapitel 3

Lytte til musik

31

2

Brug klikhjulet til at flytte mærket til Sange eller Album.

 Vælg Sange for at afspille alle sange på iPod classic i tilfældig rækkefølge.
 Vælg Album for at afspille sangene på det aktuelle album i rækkefølge. iPod classic

vælger derefter et andet album tilfældigt og afspiller sangene på det i rækkefølge.

Hvis du kun vil lytte til en musikvideo:

m

Vælg Musik, og søg efter en musikvideo.

Når du afspiller videoen, kan du høre den, men ikke se den. Når du afspiller en
spilleliste, der indeholder videopodcasts, hører du podcastene, men du ser dem ikke.

Du vender tilbage til den tidligere menu på følgende måde:

m

Tryk på Menu fra alle skærme.