iPod classic - Afspille iTunes U-indhold

background image

Afspille iTunes U-indhold

iTunes U er en del af iTunes med gratis forelæsninger, sprogkurser, lydbøger m.m., som
du kan hente og nyde på iPod classic. iTunes U-indhold er organiseret efter samlinger,
emner i samlinger, forfattere og udbydere.

Hvis du afbryder iTunes U-indhold og vender tilbage til det senere, afspilles samlingen
eller emnet fra det sted, hvor du afbrød indholdet.

Du afspiller iTunes U-indhold på følgende måde:

1

Vælg iTunes U på hovedmenuen, og vælg derefter en samling.

background image

40

Kapitel 3

Lytte til musik

Emner i en samling vises i omvendt kronologisk rækkefølge, så du kan lytte til den
nyeste først. Der vises en blå prik ud for samlinger og emner, som du ikke har afspillet
endnu.

2

Vælg et emne for at afspille det.

Du kan få flere oplysninger om iTunes U, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp >
iTunes-hjælp. Søg derefter efter “iTunes U”.