iPod classic - Tilslutte iPodclassic

background image

Tilslutte iPod classic

Du slutter iPod classic til din computer på følgende måde:

m

Sæt den ene ende af det medfølgende iPod Dock-stik til USB-kabel i en USB 2.0-port
med stor kapacitet på computeren, og sæt den anden ende i iPod classic.

Hvis du har en iPod Dock, kan du også slutte den ene ende af kablet til en USB 2.0-port
på computeren og den anden ende til docken, hvorefter du kan anbringe iPod classic i
docken.

background image

Kapitel 1

iPod classic i grundtræk

11

Bemærk: USB-porten på tastaturet leverer ikke strøm nok til opladning af iPod classic.
Du skal slutte iPod classic til en USB 2.0-port på computeren, medmindre der er en USB
2.0-port med stor kapacitet i tastaturet.

Som standard synkroniserer iTunes automatisk sange på iPod classic, når du slutter den
til computeren. Når iTunes er færdig, kan du afmontere iPod classic. Du kan
synkronisere sange, mens batteriet oplades.

Hvis du slutter iPod classic til en anden computer, og den er indstillet til at synkronisere
musik automatisk, spørger iTunes dig, før den begynder at synkronisere musik. Hvis du
klikker på Ja, slettes de sange og andre lydarkiver/-filer, der ligger på iPod classic, og de
erstattes af de sange og andre lydarkiver/-filer, som ligger på den computer,
iPod classic er tilsluttet. Der findes flere oplysninger om indlæsning af musik til
iPod classic og brug af iPod classic med flere computere i Kapitel 3, “Lytte til musik”, på
side 29.