iPod classic - Afmontere iPodclassic

background image

Afmontere iPod classic

Det er vigtigt, at du ikke afmonterer iPod classic, mens den synkroniseres. Du kan let se
på skærmen på iPod classic, om du kan afmontere iPod classic. Afmonter ikke
iPod classic, hvis meddelelsen “Forbundet” eller “Synkroniserer” vises. Hvis du gør det,
risikerer du at beskadiger arkiver/filer på iPod classic.

Hvis du ser en af disse meddelelser, skal du skubbe iPod classic ud, før du afmonterer
den:

background image

12

Kapitel 1

iPod classic i grundtræk

Hvis du ser hovedmenuen eller et stort batterisymbol, kan du afmontere iPod classic.

Hvis du indstiller iPod classic til at administrere sange manuelt eller bruger iPod classic
som disk, skal du altid skubbe iPod classic ud, før du afmonterer den. Se “Administrere
iPod classic manuelt” på side 27 og “Bruge iPod classic som ekstern disk” på side 50.

Hvis du ved en fejl afmonterer iPod classic uden at skubbe den ud, skal du slutte
iPod classic til computeren og synkronisere igen.

Du skubber iPod classic ud på følgende måde:

m

I iTunes skal du klikke på knappen Skub ud (C) ud for iPod classic på listen med enheder.

Du kan afmontere iPod classic, når en af disse beskeder vises:

Hvis du bruger en Mac, kan du også skubbe iPod classic ud ved at trække symbolet for
iPod classic på skrivebordet til papirkurven.

Hvis du bruger en Windows-computer, kan du også skubbe iPod classic ud fra Denne
computer eller ved at klikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen i
Windows og vælge iPod classic.

background image

Kapitel 1

iPod classic i grundtræk

13

Du afmonterer iPod classic på følgende måde:

m

Afmonter kablet fra iPod classic. Hvis iPod classic er anbragt i Dock, skal du blot fjerne
den.