iPod classic - Tilslutte og afmontere iPodclassic

background image

Tilslutte og afmontere iPod classic

Du slutter iPod classic til computeren for at tilføje musik, videoer, fotografier og arkiver/
filer og for at oplade batteriet. Afmonter iPod classic, når du er færdig.