iPod classic - Slå betjeningspanelet på iPodclassic fra

background image

Slå betjeningspanelet på iPod classic fra

Hvis du ikke vil tænde iPod classic eller slå betjeningspanelet til ved en fejltagelse, kan
du slå det fra vha. låsen.

Du slår betjeningsmulighederne på iPod classic fra på følgende måde:

m

Skub låsen til HOLD (der vises en orange streg).

Spole en sang eller video frem eller
tilbage

Tryk på og hold Næste/spol frem (

) eller Forrige/spol

tilbage (

]

) nede.

Føje en sang til On-The-Go-spillelisten

Afspil eller vælg en sang, og hold derefter knappen i midten
nede, indtil der vises en menu. Vælg “Føj til On-The-Go”, og
tryk derefter på knappen i midten.

Afspille forrige sang eller kapitel i en
lydbog eller podcast

Tryk to gange på Forrige/spol tilbage (

]

).

Oprette en Genius-spilleliste

Afspil eller vælg en sang, og hold derefter knappen i midten
nede, indtil der vises en menu. Vælg Start Genius, og tryk
derefter på knappen i midten (Start Genius vises kun på
skærmen Spiller nu, hvis der er Genius-data til den valgte
sang).

Arkivere en Genius-spilleliste

Opret en Genius-spilleliste, vælg Arkiver spilleliste, og tryk
derefter på knappen i midten.

Afspille en arkiveret Genius-spilleliste

Fra menuen Spilleliste skal du vælge en Genius-spilleliste og
derefter trykke på Afspil/pause (

).

Afspille et Genius-miks

Vælg Genius Mixes på Musikmenuen. Vælg et miks, og tryk
derefter på Afspil/pause (

).

Finde serienummeret på iPod classic

Fra hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Om og
trykke på knappen i midten, indtil du ser serienummeret,
eller se på bagsiden af iPod classic.

Hvis du vil...

Skal du gøre følgende:

background image

8

Kapitel 1

iPod classic i grundtræk

Hvis du slår betjeningpanelet fra, mens du bruger iPod classic, bliver den sang,
spilleliste eller video, der afspilles, ved med at spille. Du stopper eller sætter afspilning
på pause ved at skubbe låsen, så betjeningsmulighederne bliver aktive igen.