iPod classic - Forklaring på batteristatus

background image

Forklaring på batteristatus

Når iPod classic ikke er sluttet til en strømkilde, viser batterisymbolet øverst til højre på
iPod classic-skærmen, hvor megen strøm der omtrentligt er tilbage.

Når iPod classic er sluttet til en strømkilde, ændres batterisymbolet, så det viser, at
batteriet oplades, eller at det er fuldt opladt.

Du kan afbryde forbindelsen og bruge iPod classic, selvom batteriet ikke er fuldt
opladt.

Bemærk: Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et
tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriets driftstid og antallet
af opladninger afhænger af brug og indstillinger. Der findes flere oplysninger på
www.apple.com/dk/batteries.

ADVARSEL:

Sørg for, at strømforsyningen er samlet korrekt, før du slutter den til en

stikkontakt.

Apple USB-strømforsyning
(din strømforsyning ser måske anderledes ud)

iPod USB-kabel

Batteriet er mindre end 20%

Batteriet ca. halvt opladt

Batteriet er fuldt opladt

Batteriet oplades (lyn)

Batteriet er fuldt opladt (stik)

background image

2

16

2