iPod classic - Indstille sprog

background image

Indstille sprog

iPod classic kan bruge forskellige sprog.

Du indstiller sproget på følgende måde:

m

Vælg Indstillinger > Sprog, og vælg derefter et sprog.