iPod classic - Indstille interval for baggrundslys

background image

Indstille interval for baggrundslys

Du kan indstille baggrundslyset til at oplyse skærmen i et vist stykke tid, når du trykker
på en knap eller bruger klikhjulet. Standardindstillingen er 10 sekunder.

Du indstiller interval for baggrundslys på følgende måde:

m

Vælg Indstillinger > Baggrundslys, og vælg derefter et interval. Vælg “Altid til” for at
forhindre, at baggrundslyset slukkes (når du vælger denne kommando, bliver batteriets
ydeevne mindre).