iPod classic - Bruge menuerne på iPodclassic

background image

Bruge menuerne på iPod classic

Når du tænder iPod classic, vises hovedmenuen. Vælg menukommandoer for at gå til
andre menuer eller udføre funktioner. Symboler langs toppen af skærmen viser status
for iPod classic.