iPod classic - Bruge betjeningspanelet på iPodclassic

background image

Bruge betjeningspanelet på iPod classic

Det er nemt at finde og bruge betjeningspanelet på iPod classic. Tryk på en vilkårlig
knap for at tænde iPod classic.

Første gang du tænder iPod classic, vises sprogmenuen. Brug klikhjulet til at rulle til dit
sprog, og tryk derefter på knappen i midten for at vælge det. Hovedmenuen vises på
dit sprog.

Brug klikhjulet og knappen i midten til at blade gennem menuerne på skærmen,
afspille sange, ændre indstillinger og få oplysninger.

Lås

Menu

Forrige/tilbage

Afspil/pause

Dockstik

Port til hoved-
telefoner

Klikhjul

Næste/frem

Knap i midten

background image

6

Kapitel 1

iPod classic i grundtræk

Før tommelfingeren forsigtigt rundt på klikhjulet for at vælge en kommando. Tryk på
knappen i midten for at vælge emnet.

Tryk på Menu på klikhjulet for at vende tilbage til den forrige menu.

Her følger flere oplysninger om, hvad du kan gøre med betjeningspanelet på
iPod classic.

Hvis du vil...

Skal du gøre følgende:

Tænde for iPod classic

Tryk på en vilkårlig knap.

Slukke for iPod classic

Tryk på og hold knappen Afspil/pause nede (

).

Slå baggrundslyset til

Tryk på en vilkårlig knap, eller brug klikhjulet.

Slå betjeningspanelet fra på
iPod classic

(så der ikke sker noget, hvis du kommer
til at trykke på det)

Skub låsen til HOLD (der vises en orange streg).

Nulstille iPod classic

(hvis den ikke svarer)

Skub låsen til HOLD og tilbage igen. Tryk på Menu og
knappen i midten samtidig i omkring 6 sekunder, indtil
Apple-logoet vises.

Vælge en kommando

Brug klikhjulet til at rulle til emnet, og tryk derefter på
knappen i midten for at vælge det.

Vende tilbage til den forrige menu

Tryk på Menu.

Gå direkte til hovedmenuen

Tryk på og hold Menu nede.

Have adgang til flere muligheder

Tryk på og hold knappen i midten nede, indtil der vises en
menu.

Finde en sang

Vælg Musik på hovedmenuen.

Finde en video

Vælg Videoer på hovedmenuen.

Afspille en sang eller video

Vælg sangen eller videoen, og tryk på knappen i midten
eller knappen Afspil/pause (

). iPod classic skal skubbes ud

fra computeren, før den kan afspille sange eller videoer.

Sætte en sang eller video på pause

Tryk på Afspil/pause (

), eller tag stikket til

hovedtelefonerne ud.

Justere lydstyrken

Brug klikhjulet, når skærmbilledet Spiller nu vises.

Afspille alle sangene fra en spilleliste
eller et album

Vælg spillelisten eller albummet, og tryk på Afspil/pause
(

).

Spille alle sange i tilfældig rækkefølge

Vælg Bland sange på hovedmenuen. Du kan også blande
sange fra skærmen Spiller nu.

Hoppe til et sted i en sang eller video

Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten
for at vise spillelinjen (afspilningsmærket på linjen viser den
aktuelle placering) og derefter rulle til et sted i en sang eller
video.

Hoppe til næste sang eller kapitel i en
lydbog eller podcast

Tryk på knappen Næste/spol frem (

).

Starte en sang eller video igen

Tryk på Forrige/spol tilbage (

]

).

background image

Kapitel 1

iPod classic i grundtræk

7