iPod classic - Tilføje indhold automatisk eller manuelt

background image

Tilføje indhold automatisk eller manuelt

Du kan føje indhold til iPod classic på følgende to måder:
 Automatisk synkronisering: Når du slutter iPod classic til computeren, opdateres

iPod classic automatisk, så den indeholder de samme emner som iTunes-biblioteket.
Du kan synkronisere alle sange, spillelister, videoer og podcasts, og hvis der ikke er
plads til hele iTunes-biblioteket på iPod classic, kan du synkronisere valgte emner. Du
kan kun synkronisere iPod classic automatisk med en computer ad gangen.

 Administrere iPod classic manuelt: Når du tilslutter iPod classic, kan du trække

individuelle sange og spillelister til iPod classic og slette individuelle sange og
spillelister fra iPod classic. På den måde kan du overføre sange fra flere computere
uden at slette sange på iPod classic. Hvis du selv administrerer sangene, skal du altid
skubbe iPod classic ud fra iTunes manuelt, før du kan afmontere den. Du kan læse
om manuel administration af indhold i “Administrere iPod classic manuelt” på
side 27.