iPod classic - Opret versioner af dine egne videoer, som kan bruges med iPodclassic

background image

Opret versioner af dine egne videoer, som kan bruges med
iPod classic

Du kan se andre videoarkiver/-filer på iPod classic, f.eks. videoer du opretter i iMovie på
en Mac, eller videoer, du henter fra Internet. Importer videoen til iTunes, konverter den
evt. til brug med iPod classic, og føj den derefter til iPod classic.

iTunes understøtter mange af de videoformater, som QuickTime understøtter. Du finder
flere oplysninger i “Hvis du ikke kan føje en sang eller et andet emne til iPod classic” på
side 63.

background image

Kapitel 2

Indstille iPod classic

21

Nogle videoer kan være klar til brug med iPod classic, når du har importeret dem til
iTunes.
Hvis du prøver at føje en video til iPod classic (se “Synkronisere videoer automatisk” på
side 24), og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPod classic,
skal du konvertere videoen til brug med iPod classic. Afhængigt af længden på og
indholdet af en video kan det tage flere minutter til flere timer at konvertere den til
brug med iPod classic.

Når du opretter en video til brug med iPod classic, forbliver originalvideoen også i
iTunes-biblioteket.

Du kan få flere oplysninger om konvertering af video til iPod classic ved at åbne iTunes
og vælge Hjælp > iTunes-hjælp eller gå til www.info.apple.com/kbnum/n302758.