iPod classic - Føje podcasts til iPodclassic

background image

Føje podcasts til iPod classic

Indstillingerne til indlæsning af podcasts til iPod classic er forskellige fra indstillingerne
til indlæsning af sange og videoer. Podcastindstillinger har ingen indflydelse på sang-
og videoindstillinger og omvendt. Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere
alle valgte podcasts, eller du kan føje podcasts til iPod classic manuelt.

Du indstiller iTunes til at opdatere podcasts automatisk på iPod classic på
følgende måde:

1

I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Podcasts.

2

Vælg “Synkroniser podcasts” i vinduet Podcasts.

3

Vælg de ønskede podcasts, episoder og spillelister, og vælg dine egne
synkroniseringsindstillinger.

4

Klik på Anvend.

Når du indstiller iTunes til at synkronisere podcasts på iPod classic automatisk,
opdateres iPod classic, hver gang du slutter den til computeren.

Hvis “Synkroniser kun valgte sange og videoer” er valgt på fanen Resume, synkroniserer
iTunes kun valgte emner.

background image

26

Kapitel 2

Indstille iPod classic