iPod classic - Føje iTunes U-indhold til iPodclassic

background image

Føje iTunes U-indhold til iPod classic

Indstillingerne til tilføjelse af iTunes U-indhold til iPod classic er forskellige fra
indstillingerne til tilføjelse af andet indhold. iTunes U-indstillinger har ingen indflydelse
på andre indstillinger og omvendt. Du kan indstille iTunes til automatisk at
synkronisere alt eller kun det valgte iTunes U-indhold, eller du kan føje iTunes U-
indhold til iPod classic manuelt.

Du indstiller iTunes til automatisk at opdatere iTunes U-indhold på iPod classic
på følgende måde:

1

I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med over enheder og klikke på fanen
iTunes U.

2

Vælg “Synkroniser iTunes U” i vinduet iTunes U.

3

Vælg de ønskede samlinger, emner og spillelister, og vælg dine egne
synkroniseringsindstillinger.

4

Klik på Anvend.

Når du indstiller iTunes til at synkronisere iTunes U-indhold automatisk, opdateres
iPod classic, hver gang du slutter den til computeren.

Hvis “Synkroniser kun valgte sange og videoer” er valgt i vinduet Resume, synkroniserer
iTunes kun de emner, der er valgt i iTunes U-biblioteket og andre biblioteker.