iPod classic - Føje andet indhold til iPodclassic

background image

Føje andet indhold til iPod classic

Du kan også bruge iTunes til at synkronisere fotografier, spil, kontakter m.m. til
iPod classic. Du kan indstille iTunes til at synkronisere indholdet automatisk, eller du
kan administrere indholdet på iPod classic manuelt.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du føjer andre typer indhold til iPod classic, i:

 “Føje fotografier fra computeren til iPod classic” på side 45
 “Du synkroniserer automatisk spil til iPod classic på følgende måde:” på side 54
 “Synkronisere adresser, kalendere og huskelister” på side 55