iPod classic - Gode råd og fejlfinding

background image

Gode råd og fejlfinding

De fleste problemer med iPod classic kan løses vha.
instruktionerne i dette kapitel.

Generelle forslag

Du kan løse de fleste problemer med iPod classic ved at nulstille den. Sørg først for, at
iPod classic er ladt op.

Du nulstiller iPod classic på følgende måde:

1

Slå låsen til og fra (skub den til HOLD, og skub den tilbage igen).

2

Tryk på og hold knappen i midten og Menuknappen nede i mindst 6 sekunder, indtil
Apple-logoet vises.

Hvis iPod classic ikke tændes eller reagerer
 Sørg for, at låsen ikke er skubbet til HOLD.
 Batteriet i iPod classic skal muligvis oplades. Slut iPod classic til computeren eller til

en Apple USB-strømforsyning, og genoplad batteriet. Se efter ladesymbolet på
skærmen på iPod classic, og kontroller, at iPod classic faktisk oplades.