iPod classic - Optage memoer

background image

Optage memoer

Du kan optage memoer vha. Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon
(ekstraudstyr) eller en mikrofon, der er kompatibel med iPod classic (kan købes på
www.apple.com/dk/store eller hos en Apple-forhandler). Du kan opbevare indtalte
memoer på iPod classic og synkronisere dem med din computer. Du kan indstille
kvaliteten på indtalte memoer til Lav eller Høj.

Bemærk: Indtalte memoer kan højst vare to timer. Hvis du optager i mere end to timer,
starter iPod classic automatisk et nyt memo til fortsættelsen af optagelsen.

Du optager et indtalt memo på følgende måde:

1

Slut Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon til iPod classic, eller slut
mikrofonen til dockstikket på iPod classic.

Kommandoen Indtalte memoer vises på hovedmenuen.

2

Du starter optagelsen ved at vælge Indtalte memoer > Start optagelse.

3

Tal, mens du bruger Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon, eller hold
mikrofonen omkring 5 cm fra din mund, mens du taler. Du sætter optagelsen på pause
ved at trykke på knappen Afspil/pause.

Vælg Genoptag for at fortsætte optagelsen.

4

Vælg Stop og Arkiver, når du er færdig. Den arkiverede optagelse vises efter dato og
tid.

Du afspiller en optagelse på følgende måde:

m

Vælg Ekstra > Indtalte memoer, og vælg optagelsen.

Bemærk: Kommandoen Indtalte memoer vises ikke, hvis du aldrig har sluttet en
mikrofon eller Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon til iPod classic.

Du synkroniserer indtalte memoer med computeren på følgende måde:
Indtalte memoer arkiveres/gemmes i WAV-format i programmet Indtalte memoer på
iPod classic. Hvis du bruger iPod classic som disk, kan du trække indtalte memoer fra
mappen for at kopiere dem.

Hvis iPod classic er indstillet til at synkronisere sange automatisk (se “Synkronisere
musik automatisk” på side 22), og du optager memoer, synkroniseres memoerne
automatisk til en spilleliste i iTunes (og fjernes fra iPod classic), når du tilslutter
iPod classic. Du kan se den nye spilleliste Memoer på listen med spillelister i venstre
side af iTunes-vinduet.

background image

Kapitel 6

Flere indstillinger, ekstra funktioner og tilbehør

59