iPod classic - Opbevare og læse noter

background image

Opbevare og læse noter

Du kan opbevare og læse tekstnoter på iPod classic, hvis den er slået til som ekstern
disk (se side 50).

1

Arkiver et dokument fra et tekstbehandlingsprogram i tekstformat (txt).

2

Anbring arkivet i mappen Notes på iPod classic.

background image

58

Kapitel 6

Flere indstillinger, ekstra funktioner og tilbehør

Du kan se noter på følgende måde:

m

Vælg Ekstra > Noter.