iPod classic - Indstille og vise dato og tid

background image

Indstille og vise dato og tid

Dato og tid indstilles automatisk vha. computerens ur, når du tilslutter iPod classic, men
du kan ændre indstillingerne.

Du vælger indstillinger til dato og tid på følgende måde:

1

Vælg Indstillinger > Dato og tid.

2

Vælg en eller flere af følgende muligheder:

Hvis du vil...

Skal du gøre følgende:

Indstille datoen

Vælg Dato. Brug klikhjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på
knappen i midten for at gå til den næste værdi.

Indstille tidspunktet

Vælg Tid. Brug klikhjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på
knappen i midten for at gå til den næste værdi.

Indstille tidszonen

Vælg Tidszone, og brug klikhjulet til at vælge en by i en anden
tidszone.

Vise tiden i 24 timers format

Vælg 24 timers ur, og tryk på knappen i midten for at slå
24 timers formatet til og fra.

Vise tiden på titellinjen

Vælg Tid i titel, og tryk på knappen i midten for at slå muligheden
til eller fra.

background image

52

Kapitel 6

Flere indstillinger, ekstra funktioner og tilbehør