iPod classic - Bruge stopuret

background image

Bruge stopuret

Du kan bruge stopuret til at tage tid, når du løbetræner, og du kan holde styr på tiden
for hver omgang, hvis du løber på en bane. Du kan afspille musik, mens du bruger
stopuret.

Du bruger stopuret på følgende måde:

1

Vælg Ekstra > Stopur.

2

Tryk på knappen Afspil/pause for at starte tidtageren.

3

Tryk på knappen i midten for at optage tiden for hver omgang. Der vises op til tre
omgangstider under den samlede tid.

4

Tryk på Afspil/pause for at stoppe den overordnede tidtager, eller vælg Genoptag for at
starte tidtageren igen.

5

Vælg Ny tidtagning for at starte stopuret igen.

Bemærk: Når du har startet stopuret, vil det være tændt, så længe skærmen Tidtagning
vises. Hvis du starter stopuret og derefter skifter til en anden menu, og iPod classic ikke
afspiller musik eller video, afbrydes stopuret, og iPod classic slukker automatisk efter et
par minutter.

Du viser eller sletter de arkiverede resultater i stopuret på følgende måde:

1

Vælg Ekstra > Stopur.

Den aktuelle log og en liste over arkiverede sessioner vises.

2

Vælg en log for se oplysninger om sessionen.

iPod classic opbevarer stopurssessioner med statistik over datoer, tider og omgange.
Du ser dato og tidspunkt for, hvornår sessionen startede; den samlede tid for sessionen;
de korteste, længste og gennemsnitlige omgangstider; og de sidste omgangstider.

3

Tryk på knappen i midten, og vælg Slet logarkiv/-fil for at slette den valgte log, eller på
Slet logarkiver/-filer for at slette alle aktuelle logarkiver/-filer.