iPod classic - Bruge ekstra indstillinger

background image

Bruge ekstra indstillinger

Du kan vælge indstillinger til dato og tid, forskellige tidszoner samt alarm og vågeblus
på iPod classic. Du kan bruge iPod classic som stopur og til at spille på, og du kan låse
skærmen på iPod classic.